Aanpak

We werken samen aan uw vraag. U bepaalt wat u wilt en u kunt van Adagio verwachten dat we kritisch zijn, zeggen wat we zien, aansluiten op uw huidige situatie en suggesties doen voor verbetering. Ons doel is om onszelf zo snel mogelijk overbodig te maken door de interne ‘ontwikkelkracht’ aan te boren. Dit betekent dat we in het begin intensief met u werken, voor zover nodig, en daarna onze inzet verminderen.

De stappen die we volgen bij organisatievragen zijn:

 • Inventarisatie.
  In gesprek met u als opdrachtgever bepalen we het doel, kiezen we een aanpak en maken keuzes in het proces.
 • Aanhaken betrokkenen en interne begeleiders
  We werken bij voorkeur samen met interne begeleiders die het ontwikkeltraject doorzetten als Adagio weer is vertrokken. Betrokkenen worden geïnformeerd en doen voorbereidende opdrachten.
 • Interventies
  Afhankelijk van de vraag zetten we in:
        - teamscan, bijv. met MBTI
        - teambijeenkomsten
        - training on the job
        - intervisie
        - samenwerkingsoefeningen
        - persoonlijke begeleiding
        - groepsopdrachten.
 • Borging en verankering
  Als de motor loopt is het van belang om brandstof toe te voegen om meer en blijvend snelheid te maken. In het ontwikkeltraject hebben we elkaar regelmatig ontmoet en met elkaar gewerkt. We weten dan waar de versnelling en ook de obstructies in het systeem zitten. We doen wat nodig is om de ontwikkeling te blijven voeden.

Methodieken

MBTI (Myers Briggs Type Indicator)
De MBTI is een persoonlijkheidsinstrument, gebaseerd op het gedachtegoed van C.G. Jung, dat door zijn eenvoud en diepgang zeer geschikt is voor teams en individuen. meer lezen >>

Human Dynamics
Het idee achter de ‘menselijke dynamieken’ is eenvoudig en logisch. Meestal levert kennis van dynamieken een bevrijdend gevoel van herkenning op. ’Eindelijk iemand die snapt hoe ik in elkaar steek, denk, voel en handel. Ik word gekend zoals ik ben met mijn eigen specifieke bijdrage.’ meer lezen >>

Transactionele Analyse
Ga de afgelopen 24 uur van je leven eens na?
Waren er momenten waarop je je gedroeg, dacht of voelde zoals je als kind deed? Waren er momenten waarop je je gedroeg, dacht of voelde zoals je van je ouders of ouderfiguren hebt overgenomen? meer lezen >>

Oplossingsgericht werken
Oplossingsgericht werken, dat wil zeggen uitgaan van dat wat werkt en waar we nog meer van kunnen maken. We gaan er van uit dat mensen competent zijn en in staat om richting te geven aan hun eigen ontwikkeling. Wij leren hen die eigen competenties en krachtbronnen te zien en dagen hen uit om deze meer te gebruiken en in te zetten. meer lezen >>

Autoriteit is
de macht van een
persoon of een
organisatie over
een andere persoon
of een groep.

Autoriteit vormt
de basis van de
maatschappij,
opdat er geen
anarchie is.
Autoriteit is
gelegaliseerd.

Wikipedia
home wat home home home home