< terug

Human Dynamics

Het idee achter de ‘menselijke dynamieken’ is eenvoudig en logisch. Meestal levert kennis van dynamieken een bevrijdend gevoel van herkenning op. ’Eindelijk iemand die snapt hoe ik in elkaar steek, denk, voel en handel. Ik word gekend zoals ik ben met mijn eigen specifieke bijdrage.’

De volgende fase is het onderzoeken van de eigen vermogens tot samenwerken. Hoe werkt de interactie tussen de verschillende dynamieken?

Het mentale, emotionele en fysieke principe
De menselijke dynamieken herkennen de fasen die elk wordings (of creatief) proces kent.

  • Een idee ontstaat en een doel wordt bepaald
  • Mensen verbinden zich en er ontstaat een organisatie
  • Er ontstaat een fysieke vorm; een produkt, dienst of een organisatie
Er zijn dus drie universele principes die in elk mens vertegenwoordigd zijn. De termen die hierbij horen zijn successievelijk: mentaal, emotioneel en fysiek.

Mentaal staat voor: het vermogen om te denken, objectief te zijn, visie te hebben en het geheel te overzien. Het mentale vermogen stelt waarden vast en brengt structuur aan zodat een strategie omgezet wordt in een vorm en in banen geleid kan worden.

Emotioneel staat voor: het vermogen om de eigen gevoelswereld te kennen en die van anderen, subjectief te zijn, contact te maken en mensen en ideeën bij elkaar te brengen. Een verbindende kracht die verbanden legt en ruimte geeft aan creatieve fantasie.

Fysiek staat voor: het vermogen om nuchter en praktisch te zijn. Het fysieke vermogen zet aan tot doen en vorm geven, maar geeft bovenal affiniteit met organische processen (zoals in de natuur). Er is zowel een stevig fundament in zichzelf als een verbinding met het groepsleven. Het fysieke zet aan tot waarnemen van een systeem in zijn geheel.

Ieder mens heeft al deze vermogens. In onze persoonlijkheid heeft één van deze vermogens de overhand zodat er mentaal, emotioneel en fysiek gecentreerde mensen te onderscheiden zijn.

De dynamieken
De manier waarop elke dynamiek waarneemt, andere mensen ervaart, verbanden legt, communiceert, leert, zich gedraagt en op stress reageert verschilt wezenlijk. Inzicht in deze fundamentele verschillen leidt tot meer begrip voor elkaar. Kenmerkende talenten worden beter onderkend en op waarde geschat en benut. Al met al helpt inzicht in de dynamieken om mentaal, emotioneel en fysiek gezond te blijven.

Ieder gebruikt zijn eigen manier van ‘zijn’ als kader van waaruit we de rest van de wereld en de mensen om ons heen ervaren en interpreteren. Door zich bewust te zijn van het kader kunnen we het anders zijn van anderen beter begrijpen.

< terug

Je bent zo
Mooi
Anders
Dan ik,

Natuurlijk
Niet meer of
Minder
Maar

Zo mooi
Anders,

Ik zou je
Nooit

Anders dan
Anders willen.

Hans Andreus
home wat home home home home