< terug

Transactionele Analyse

Ga de afgelopen 24 uur van je leven eens na?
Waren er momenten waarop je je gedroeg, dacht of voelde zoals je als kind deed?
Waren er momenten waarop je je gedroeg, dacht of voelde zoals je van je ouders of ouderfiguren hebt overgenomen?
Waren er momenten waarin je gedrag, denken en voelen eenvoudigweg een directe reactie waren op wat er op dat moment in je omgeving gebeurde?

De laatste vraag richt zich op je volwassen ego-toestand. Je reageert dan niet vanuit opgeslagen emoties, maar vanuit gelijkwaardigheid en respect. In staat om te kijken naar het eigen functioneren en dat van de ander.

Een ander centraal thema in de TA is de dramadriehoek.

Aanklager
Schept er genoegen in de ander te pakken op de zwakke plek en de schuld bij de ander te leggen. Hij zadelt de ander met een schuldgevoel op en reageert niet in het belang van zichzelf en de ander. Een aanklager creëert zo eigen veiligheid. Moeilijkheden zijn aan anderen te wijten en niet aan hem. De aanklager communiceert vanuit de ouder of het kind.

Slachtoffer
Positie van waaruit iemand zich hulpeloos gedraagt uit angst voor het nieuwe, uit angst om risico’s te nemen of om fouten te maken. Het slachtoffer kan op twee manieren slachtoffer zijn; op een zielige manier waardoor hij reddersgedrag uitlokt of op een irritante manier waardoor hij anderen uitlokt om hem aan te klagen. In beide gevallen communiceert het slachtoffer vanuit zijn kind.

Redder
De redder is de positie van waaruit iemand veelal ongevraagd zijn hulp aanbiedt. Hij maakt anderen door zijn hulp afhankelijk. Hij denkt, voelt en handelt zonder dit eerst met betrokkenen te overleggen waardoor hij de verantwoordelijkheid van de ander overneemt. Hierdoor bevordert de redder de passiviteit van de anderen maakt zichzelf onmisbaar. Een redder kan pas als zodanig functioneren als hij een of meer slachtoffers heeft gevonden of heeft gemaakt. De redder communiceert vanuit zijn ouder

TA helpt als model en concept om inzichtelijk te maken voor een individu, team of organisatie, waar de interactie met anderen verstoord is geraakt en hoe deze weer vlot getrokken kan worden. We oefenen de volwassen positie om te leren een effectiever positie te kiezen in verschillende situaties.

< terug

Grote God, wat is het voor een leven dat wij leiden?
Een eeuwige strijd tussen droom en werkelijkheid!

Uit: ‘De Njefski Prospekt’, N. Gogolj
home wat home home home home