< terug

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken, dat wil zeggen uitgaan van dat wat werkt en waar we nog meer van kunnen maken. We gaan er van uit dat mensen competent zijn en in staat om richting te geven aan hun eigen ontwikkeling. Wij leren hen die eigen competenties en krachtbronnen te zien en dagen hen uit om deze meer te gebruiken en in te zetten.

Oplossingsgerichte vragen zijn:
Waar hoop je op, wat wil je bereiken, wat verwacht je, wie zijn betrokken, welke vooruitgang is al geboekt, welke vaardigheden, hulp en mogelijkheden hebben tot nu toe al geholpen?

Vragen om te helpen zoeken naar uitzonderingen:
Wanneer zijn er momenten waarop het probleem er minder is of niet?
Hoe gaat dat precies? Hoe lukt je dat?
Wat is er voor nodig om dat meer of vaker te doen?
Hoe ziet de situatie er uit als het probleem is opgelost? En zijn er situaties waarin dat al een beetje voorkomt? Wat is dat dan? Wat doe je dan? Hoe ziet dat eruit?
Wat ging er verder nog beter?

Vragend suggesties doen kan als volgt:
Heb je ook al gedacht aan….?
Wat zou je denken van….?
Is … een mogelijke oplossing voor het probleem?
Is het een idee om …?

Stappen

  1. Benoemen van de ideale situatie. Vrij denken zonder rekening te houden met belemmeringen.
  2. Eerlijk benoemen van de huidige situatie. Zonder oordeel of analyse maar zo feitelijk mogelijk.
  3. Schalen op een schaal van 1 tot 10. Waardeer de huidige situatie.
  4. Volgende stap bepalen. Wat maakt dat je de situatie nu al waardeert zoals je doet? Wat gaat er dus al goed? Waardoor zou je de situatie met 1 punt meer waarderen?
Ontwikkeling gaat stap voor stap met het einddoel voor ogen. Veel teams willen met zeven mijlslaarzen naar een 10 en dat levert vak teleurstelling en een gevoel van onmacht op. Wij leren teams de 10 te kennen en vervolgens te weten wat de eerste stap is.

< terug

Onderzoek je eigen ervaring,
absorbeer wat nuttig is,
wijs af wat onbruikbaar is,
voeg toe wat specifiek en jezelf is.

Bruce Lee
home wat home home home home