Klanten en opdrachten

Ada Jongkamp heeft onder andere gewerkt met:

ABC Praktijk
ABN AMRO
Achmea
Albert Heijn
Atlant
BackupNed
BKWI
Care Schadeservice
De Nederlandsche Bank
Effatha Guyot Groep
Electrabel
Gemeente Kampen
Hoge School Leiden
IND
Interpolis
KLM
Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken
Nuon
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
Plasticon
Provincie Overijssel
PWN (Noord Holland)
Raad voor de Kinderbescherming
Rijkswaterstaat
RPC-Bebo
Stichting MEMO
Stichting Radar
Univé
Waterschap Regge en Dinkel
Zwart Mul groep

Voorbeelden recente opdrachten

Klant: Waterschap
Voor: Programmateam
Aanpak: Een programma- en procesgestuurde organisatie waarbij een programmateam onder onze procesbegeleiding leert op een hybride manier samen te werken. Korte interventie tijdens een verlengd ‘regulier overleg’ waarbij naast inhoud ook het proces onderwerp was.
Resultaat: Ieder weet weer wanneer hij als opdrachtgever, kadersteller, regisseur of juist als volgend deelnemer zijn bijdrage moet leveren. Er is uitgesproken wat er van elkaar verwacht wordt aan resultaat en onderlinge rapportage.
Klant: Financiële dienstverlener
Voor: Teams van semi-professionals, teamleiders en management
Aanpak: Een ontwikkeltraject van een afdeling klantenservice. Diverse teams semi-professionals hebben in intensieve meerdaagse teambijeenkomsten gewerkt aan het vergroten van de eigen invloed en de macht. De teamleiders hebben met hun management gewerkt aan autonomie in het functioneren binnen een collectief. Er is betekenis gegeven aan samen verantwoordelijkheid nemen in plaats van deze alleen voelen.
Tijdens het werken met groepen en in aparte bijeenkosten zijn interne co-begeleiders opgeleid in groeps- en systeemdynamisch interveniëren. Deze opdracht is gedaan in samenwerking met Twee of meer.
Resultaat: Het traject is nog niet volledig afgerond. Resultaat is een hogere responsiviteit en meer pro-activiteit. Teams sturen zelf waar het kan en laten zich sturen waar dat moet. Veel teams zijn meer omgevingsbewust.
Klant: Energiebedrijf
Voor: Managementteams van locaties
Aanpak: Locatiemanagers in een productieomgeving hadden vragen op het gebied van samen sturen, verantwoordelijkheid nemen, verbetercultuur versterken, eigenaarschap, kaders stellen en situationeel leiderschap. Diverse interventies hebben bijgedragen aan het resultaat.
Resultaat: Managers hebben in contact met hun ‘werkvloer’ meer invloed gekregen op de belangrijke thema’s binnen hun locatie, en in een aantal gevallen ook daarbuiten.
Klant: Commercieel bedrijf in de auto-industrie
Voor: Vestigingsmanagers en financieel manager
Aanpak: Individuele coaching gericht op het vergroten van de eigen weerbaarheid, orde scheppen in het werk, bewustwording van de eigen rol en verantwoordelijkheid. Onderzoek van eigen overtuigingen en beleving en vooral veel oefenen met praktijksituaties.
Resultaat: Divers. De rode draad is dat mensen weer het heft in handen nemen als het gaat om de eigen rol en taak.
Klant: Culturele instelling
Voor: Zakelijk en artistiek leider met hun kernteam
Aanpak: In een aantal gesprekken tussen zakelijk en artistiek leider is ontrafeld waar de onderlinge ‘moeite’ in samenwerking mee te maken had. Thema’s waren: accepteren teleurstelling, uitspreken van verwachtingen, herstellen vertrouwen, begrijpen van elkaars rol en positie en delen van de gemeenschappelijke visie.
Resultaat: Een goed einde van een samenwerking die niet meer werkte.
Mensen zijn overal
op voorbereid.
Behalve op uiterst
serieus genomen worden.
home wat home home home home