< terug

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Adagio kan u ondersteunen bij bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Wil ik mij professioneel specialiseren of meer algemeen en in management ontwikkelen?
  • Hoe kan ik mijn samenwerkingsrelaties verbeteren en steeds terugkerende patronen daarin doorbreken?
  • Hoe kan ik effectiever en meer ontspannen functioneren?
  • Hoe kan ik door mijn eigen (vermeende) beperkingen heen breken en meer uit mijzelf en mijn talenten halen?

Een ontwikkelvraag kan voortkomen uit een crisis (probleem) of een verlangen. Doordat we oplossingsgericht werken aan uw vraag hoeft een coaching niet lang te duren. We werken vanuit uw praktijksituatie en u leert anders naar deze situatie te kijken en er mee om te gaan. De stappen die we volgen zijn:

  1. Weten wat u werkelijk wilt, dat voor u zien en geloven dat het kan lukken.
  2. Naar buiten brengen van uw wensen en de mogelijkheden onderzoeken.
  3. Beslissen om er voor te gaan en te staan en de eerste stappen zetten.
  4. Doorzetten op wat gedaan moet worden en tegenslag overwinnen.
  5. Waarderen wat is bereikt en de resultaten op waarde schatten.

Bij loopbaanvragen kan het helpen om eerst de eigen persoonlijkheid en drijfveren beter te leren kennen. Daarvoor gebruiken wij verschillende instrumenten zoals: MBTI en Human Dynamics. In coaching werken we onder andere met TA (transactionele Analyse).

Voorbeeld: Een manager heeft een resultaatgerichte stijl ontwikkeld terwijl zijn aard meer mensgericht is. Het resultaat is dat hij vaak door controle en inhoudelijke bemoeienis het werk van zijn professionals overneemt. Zijn professionals vinden hem aardig maar pietluttig en perfectionistisch. Ze voelen zich ingeperkt in hun bewegingsruimte en halen niet het onderste uit de kan.
De manager leert door individuele en teamcoaching hoe het anders kan. Hij is nu meer een coachende manager en geeft zijn professionals een duidelijk mandaat binnen een kader om zelfstandig te handelen en spreekt af hoe hij betrokken wordt. Dit is voor allen een opluchting en de kwaliteit van het werk verbetert.

Monty Python heeft zo’n persoonlijke vraag uitgewerkt in de MontyPython – Lion tamer (vocational counsellor sketch)

< terug

De vraag is niet
of je de stad
ooit wilt bereiken,
maar of je,
aangekomen
in de vuilwitte steenhopen,
het doel van je reis zult herkennen:
‘Hier is een woning voor je toebereid’.


Frida Vogels
home home home home home home