< terug

Professioneel werken

Gaat uw vraag over ‘hoe professionals meer in hun kracht te zetten’?
Adagio heeft hier ervaring mee en weet professionals en hun leidinggevenden effectief met elkaar te verbinden. We kijken samen met u hoe ieder zijn bijdrage levert in het systeem. Managers helpen we de eigen autoriteit in te zetten op een effectieve manier.

Professionals zijn de kern van uw bedrijf, zij vertegenwoordigen uw ‘product’, uw imago en uw positie in de markt. Professionals houden van vrijheid en ruimte om het werk naar eigen inzicht in te vullen. De baas zorgt voor voorzieningen, materiaal, structuur en draagt bij aan een prettige werkcultuur. Soms is de baas zelf ook een professional.

Zodra de baas de kaders bepaalt kan er spanning op de lijn ontstaan. Professionals accepteren die kaders, mits deze hen direct helpen. Als dat niet duidelijk is kan de baas slechts op basis van autoriteit het voordeel van de twijfel krijgen.

Bij veranderingen die niet door de professionals zelf bedacht zijn heeft de werkgever een aardige klus. Zo krachtig als professionals zijn als de wind voor hen de goede kant op waait, zo lastig en vertragend kunnen zij zijn als ze tegen de wind in varen.

Interventies:
Procesbegeleiding bij teambijeenkomsten
MBTI-workshop meer lezen >>
Teamcoaching en individuele coaching
Samenwerkingsoefeningen
Intervisie

Inspiratie
- Managers en professionals van Hans de Bruijn ISBN 9789052616902
- Leiding geven aan professionals, Niet doen! Van Mathieu Weggeman

Voorbeeld:
Een manager opleidingen geeft een opleider opdracht om een training geven waar deze weinig affiniteit mee heeft. De opleider wil liever iets doen waar hij meer zin in heeft en waar hij in zijn ogen beter en effectiever in is. De manager moet nu balans vinden in vragen om medewerking en (soms impopulaire) besluiten nemen en de kaders bepalen.
Horizontaal samenwerken of verticaal sturen? Waar ligt het accent en hoe doe ik dat?

Voorbeeld:
Een adviseur leert zijn professionele advies in lijn te brengen met de visie van zijn werkgever. Soms komt hij in conflict met zijn eigen professionele norm en het voelt of daar geen concessies aan gedaan kunnen worden.
Wat moet ik doen binnen mijn team om mijn eigen professionele norm vast te houden en hoe kan ik mij toch conformeren aan de organisatienorm?

< terug

Autoriteit is
de macht van een
persoon of een
organisatie over
een andere persoon
of een groep.

Autoriteit vormt
de basis van de
maatschappij,
opdat er geen
anarchie is.
Autoriteit is
gelegaliseerd.

Wikipedia
home home home home home home