< terug

Veranderen

Adagio is uw partner in verandering. Steunt u in de moeilijke fases en staat naast u terwijl u de stappen doorloopt. Adagio verzorgt de noodzakelijke interventies als wij dat samen afspreken.

Veranderingen leveren weerstand op omdat elke verbetering een offer vraagt op een ander vlak. De verschillende fasen van verandering zijn hieronder in beeld gebracht

grafiek

Schok = wat zijn de gevolgen?
Ontkenning = het is niet echt waar, dit geldt niet voor mij
Onzekerheid = wat wordt mijn rol?
Woede = wat flik je me nou?
Crisis = ik kan het niet aan!
Begrip = ik zie het en begrijp wat er gebeurt
Acceptatie = ik kan kiezen en onderzoek mijn mogelijkheden
Nieuw perspectief = ik verzet mijn bakens en kies

Elke verandering in de organisatie vraagt om een planmatige aanpak waarin deze fasen doorlopen worden. Soms collectief, dan geeft een leidende coalitie (management) hier leiding aan. Soms individueel en dan helpt u elkaar naar de volgende fase in de curve.

De 8 stappen van verandering van J.P. Kotter gebruiken we als leidraad.

  1. Urgentiebesef vestigen.
  2. Leidende coalitie vormen.
  3. Visie en strategie ontwikkelen.
  4. Veranderingsvisie communiceren.
  5. Breed draagvlak voor de verandering creëren.
  6. Korte termijn successen genereren.
  7. Verbeteringen consolideren en meer verandering tot stand brengen.
  8. Nieuwe benaderingen verankeren in de cultuur.

< terug

‘Begin bij het begin ‘, zei de koning plechtig,
‘en ga totdat je bij het einde komt; stop dan.’

Lewis Carroll, Alice in Wonderland
home home home home home home